Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Švedas

XX a. lietuvių trombonininkas, dirigentas, kompozitorius.

Švẽdas Jonas 1908 X 09Liepojoje 1971 X 15Vilniuje, trombonininkas, dirigentas, kompozitorius. 1924–1929 Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi groti trombonu, mušamaisiais instrumentais, lankė harmonijos ir kompozicijos klases, grojo Stasio Šimkaus vadovaujamame simfoniniame orkestre, vadovavo Klaipėdos krašto Giedotojų draugijos chorams, dalyvavo mokyklos folkloro būrelio veikloje. Juozo Žilevičiaus skatinamas pradėjo domėtis lietuvių liaudies muzika, tvarkė jo muzikos instrumentų kolekciją, ją pildė naujais eksponatais. Klaipėdos muziko smokykloje Švedas susipažino su visos Lietuvos senaisiais muzikos instrumentais ir pramoko jais groti. Kai J. Žilevičius skaitydavo Klaipėdos visuomenei paskaitas apie lietuvių liaudies instrumentus, J. Švedas jas iliustruodavo – skudučiuodavo, kankliuodavo ar pūsdavo daudytes. 1929–1930 toje pačioje mokykloje dėstė trombono bei mušamųjų instrumentų specialybes. Grojo trombonu Lietuvos radiofono (1930–1935) ir Valstybės operos (1936–1940) orkestruose Kaune. 1940 Vilniuje įkūrė liaudies dainų ir šokių ansamblį (dabar Lietuva), iki 1962 (su pertraukomis) buvo jo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. J. Švedas sukūrė per 400 įvairaus žanro kūrinių. Kazio Jarašiūno inscenizuota pasaka Eglė žalčių karalienė (režizierius Juozas Gustaitis), kuriai muziką parašė J. Švedas, 1946 pastatyta Klaipėdos muzikos komedijos teatre. J. Švedo kūrybinio palikimo dalį sudaro harmonizuotos liaudies dainos, kūriniai liaudies instrumentams bei jų ansambliams.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Jonas Švedas