Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Stimbra

XX a. ūkininkas.

Stimbra Jonas, ūkininkas. Manoma, gimęs Žužeikiuose (Szuszeiken-Jahn), netoli Kairių, į pietus nuo Jakų, ūkininkų šeimoje. Pavardė tikriausiai kuršiška. Motina antrą kartą ištekėjo už tos pačios pavardės ūkininko ir sakytojo Martyno Stimbros ir persikėlė į Klipštų (Petrašių) kaimą. Stimbra vedė našlę Urtę Kisinaitę (ji jau turėjo dukrą Aną). Jiems gimė dar 7 vaikai: Maria, Martinas (baigė mokytojų seminariją ir mokytojavo Natkiškiuose bei Rusnėje, per Antrąjį pasaulinį karą dingo be žinios Rumunijoje), Hansas (baigė žemės ūkio mokyklą Šilutėje, buvo renkamas seniūnu, fronto nublokštas į Vokietiją, pasidavė amerikiečiams, po karo dirbo didelio dvaro Bavarijoje ūkvedžiu; vedęs Hildę iš Weissenburgo, tapo gyvulių prekiautoju), Gretė, Meta, Gertruda ir Marta (anksti mirė).

Pirmojo pasaulinio karo metu J. Stimbra tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Po patėvio mirties su šeima persikėlė į jo ūkį Klipštuose. Perėmęs apie 70 ha ūkį su pievomis ties Rusne ir durpynais Brukšvoje, taikė jame pažangius ūkininkavimo būdus ir modernias technologijas: gavęs Vokietijos banko Raiffeisenbank paskolą įsigijo Lanz traktorių, arklių sukamą kuliamąją mašiną, trakėnų veislės žirgų, pastatė vokiečių aviganių minamą ratą, kuriuo iš šulinio buvo pompuojamas vanduo. Per Antrąjį pasaulinį karą J. Stimbra tarnavo artilerijos aprūpinimo batalione Rusijoje. Baigiantis karui, su kitais ties Lankupiais buvo sovietų areštuotas, įkalintas Kauno IX forte. Po teismo išsiųstas į Archangelsko, po kelerių metų – į Vorkutos lagerius. 1954 po amnestijos su kitais kaliniais buvo kažin kur gabenamas traukiniais. Vienoje Rusijos stotyje J. Stimbra išlipo iš vagono ir netyčia užmigo. Prisistačiusiam stoties viršininkui negalėjo paaiškinti, nei iš kur jis atvyko, nei kur nuvyko traukinys. Viršininkas nupirko Stimbrai bilietą į Maskvą, iš ten be jokių dokumentų jis parvyko į Pleškučių vienkiemį, kur tuomet gyveno žmona Urtė su dukromis Marija ir Grete bei anūku Helmutu. Dukra Gretė Arnašienė, tarpininkaujant Priekulės NKVD viršininko žmonai, padėjo gauti asmens dokumentus. Atgavęs jėgas Stimbra vėl ėmė ūkininkauti. Kai 1957 tarp SSRS ir Vokietijos buvo pasirašytas Maskvos susitarimas 1957 ir visi buvę Vokietijos piliečiai galėjo palikti SSRS, 1958 IX 18 su šeima išvyko pas sūnų Hansą į Bavariją (Vokietijoje). Sūnaus ūkyje užsiėmė įvairiais kalvystės ir šaltkalvystės darbais. Palaidotas Weissenburge (Vokietija).

Helmutas Arnašius

Iliustracija: Urtė ir Jonas Stimbros per vaikaičio Helmuto Arnašiaus (ketvirtas iš dešinės) įžegnojimą, 1954 / Iš Helmuto Arnašiaus šeimos albumo

Iliustracija: Urtė Stimbrienė su vaikais: Hansas, Gertrūda (ant kelių), Marija, Martinas, Mėta, Anna, Gretė, 1916 / Iš Helmuto Arnašiaus šeimos albumo