Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Stanislovas Bilevičius

XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, lietuvių kultūros rėmėjas. Žemaitijos vietininkas, kilęs iš Žemaitijos bajorų, rėmusių Reformaciją.

Bilẽvičius Jonas Stanislovas, XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, lietuvių kultūros rėmėjas. Žemaitijos vietininkas, kilęs iš Žemaitijos bajorų, rėmusių Reformaciją. Savo dvare Viduklėje apie 1526–1527 Bilevičius surinko būrelį jaunuolių, kuriuos pakviestas Stanislovas Rapolionis rengė studijoms. Tarp jų buvo ir lietuvių raštijos kūrėjai Abraomas Kulvietis bei Jurgis Zablockis. Bilevičiaus lėšomis jie visi nuvyko į Krokuvą ir studijavo akademijoje, vėliau – Vokietijos universitetuose. Bilevičius palaikė ryšius su Prūsijos hercogu Albrechtu, Šis 1543 X 7 raštu prašė globoti grįžtantį iš Karaliaučiaus į Didžiąją Lietuvą A. Kulvietį. Mirus Kulviečiui, Bilevičius rūpinosi jo biblioteka Karaliaučiuje. 1545 mirus Rapolioniui, Albrechtas susirūpino kandidatais į Mažosios Lietuvos lietuviškų parapijų liuteronų kunigų vietas. Tuo reikalu 1546 Albrechtas kreipėsi į Bilevičių. Šis jam parinko kelis jaunuolius, tarp jų Martyną Mažvydą, kurie pradėjo teologijos studijas Karaliaučiaus universitete.

LE