Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Pareigis

XX a. tarnautojas.

Paregis Jonas 1915 V 16Šlapšilėje (Klaipėdos aps.) 1983 III 27Klaipėdoje (palaidotas Laugalių kapinėse), tarnautojas. Tėvas Mikas Pareigis (1880–1933) Dovilų parapijos ūkininkas, rinktas kaimo seniūnu, Klaipėdos krašto Seimelio nariu. Motina Elzė Rokšpreišytė (1882–1941). Pareigis buvo šeštasis vaikas šeimoje. Po dviklasės Goberiškių liaudies mokyklos, atskirai pasiruošęs, įstojo į Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje ir baigė 7 klases. 1935–1938 baigė Karo aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų skyrių. Nuo 1938 – Klaipėdos geležinkelio stoties viršininko pavaduotojas. 1941–1945 dirbo Reicho geležinkelio tarnyboje Lenkijoje ir Rytprūsiuose; sužeistas per bombardavimą, gydėsi Hamburgo ligoninėje, pasveikęs grįžo į tėviškę. 1946–1975 buhalteris maisto pramonės įmonėse Klaipėdoje, Telšiuose ir Gargžduose. Su žmona Valentina (sutuokė kunigas diakonas Ansas Baltris jaunesnysis) užaugino 3 dukras: Eleną Koropčenko, gimusią 1945 (padagogė Klaipėdoje), Janiną Jakuš, gimusią 1952 (medikė Šiauliuose) ir Anną Pareigytę-Drakšienę.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jonas Pareigis – LR karo aviacijos mokyklos jaunesnysis puskarininkis, 1938 / Iš Annos Pareigytės-Drakšienės šeimos albumo

Iliustracija: Valentina Pareigienė, dukra Janina, Jonas Pareigis, dukros Elena ir Anna, 1966 / Iš Annos Pareigytės-Drakšienės šeimos albumo