Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anna Pareigytė-Drakšienė

pedagogė, teisininkė.

Pareigýtė-Drakšenė Anna (1947 VII 18 Klaipėdoje), pedagogė, teisės mokslų dr. (1980), docentė (1991 IX 1), Bažnyčios veikėja. Jono Pareigio iš Šlapšilės duktė. Baigusi Klaipėdos IV vidurinę mokyklą, 1965–1970 studijavo teisę Vilniaus universitete, 1970–1980 dirbo Teismo ekspertizės mokslinių tyrimų institute, nuo 1981 dėsto Vilniaus universitete. 1993–2002 teisėjo padėjėja, teisinės informacijos ir analizės skyriaus vedėja Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme. Dalyvavo Lietuvos Respublikos įsakymų projektų rengimo grupių darbe, teikė rekomendacijas teisėsaugos institucijoms. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių darbų baudžiamosios teisės ir kriminologijos temomis. Krikštyta Klaipėdos evangelikų liuteronų koplyčioje, 1959 ten įžegnota kunigo Miko Preikšaičio. Nuo 1989 Vilniaus evangelikų liuteronų bendruomenės teisininkė ir valdybos narė (1991–1995), nuo 1991 įgaliota atstovė grąžinant parapijos turtą, organizuojant bažnytinių pastatų restauravimo darbus. Kelis kartus vedė pamaldas, kol parapija neturėjo kunigo. Viena diakoninės organizacijos Vilniaus Sandora steigėjų (1990), su Rūta Žičkyte-Barysiene redagavo diakonijos metraštį Vilniaus Sandora, nr. 1–6 (1996–2000). Buvo kandidatė į Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos (1990–1995) narius, dalyvavo rengiant Bažnyčios statutą. Sūnus Romualdas Drakšas, gimęs 1971 V 29 Klaipėdoje, advokatas, Vilniaus universiteto docentas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Elzė ir Michelis Pareigiai, apie 1930 / Iš Annos Pareigytės-Drakšienės šeimos albumo

Iliustracija: Anna Pareigytė-Drakšienė

Iliustracija: Romualdo Drakšo (stovi antras) įžegnotuvės Kretingoje, kunigas Jonas Armonaitis, 1985 / Iš Annos Pareigytės-Drakšienės šeimos albumo