Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Normantas

Jonas Sragauskas, XX a. Mažosios Lietuvos bičiulis Australijoje, Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Nórmantas Jonas (ankstesnė pavardė Sragáuskas) 1904 IX 2 (15?)Yliuose (Telšių aps.) 1987 VII 9Geelonge (Australija), Mažosios Lietuvos bičiulis. Klaipėdos krašto sukilimo (1923) savanoris. Baigė mokytojų seminariją, 1930 – Kauno Karo mokyklą, 1943 – Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakultetą; Freiburge studijavo filosofiją. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 atvyko į Australiją. 1951 XII 15 jo iniciatyva Geelonge įvyko steigiamasis Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos susirinkimas. 1952 Normantas pasiūlė ten steigti Lietuvių namus. Vienas iš Mažosios Lietuvos fondo steigėjų. Ragino Australijoje gyvenančius lietuvius remti Mažosios Lietuvos fondą ir užsiprenumeruoti leidinį Laisvoji Lietuva (jos priedas – Lietuvos pajūris). Platino Vokietijoje leistą laikraštį Keleivis. Daug rašė lietuvių išeivių spaudoje, rūpinosi lietuvių kultūriniu gyvenimu. Buvo Vydūno filosofijos ir jo gyvenimo būdo sekėjas.

Viktoras Baltutis

Jūratė Tender