Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Mozūras

ūkininkas.

Mozras Jonas, ūkininkas iš Stumbrų (Klaipėdos aps.), XIX a. pabaigos Mažosios Lietuvos politikas. 1895 X 12 Klaipėdoje įsteigtos Klaipėdos apskrities Lietuvių rinkimo draugijos pirmininko, Mikelio Kaitinio padėjėjas.

Algirdas Antanas Gliožaitis