Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Liorančas

evangelikų liuteronų kunigas.

Liõrančas Jonas 1975 III 16 Tauragėje, evangelikų liuteronų kunigas. Buvo Lietuvos Evangelikų liuteronų Jaunimо centro aktyvus narys. Nuo 1993 studijavo Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Kartu dirbo bažnytinį darbą (vadovaujant kunigui L. Fetingiui), laikė pamaldas Plikių, Dovilų, Nidos, Juodkrantės, Saugų ir kitose parapijose. 1996 įvestas į diakono tarnystę Žemaičių Naumiesčio parapijoje 1996–1997 su kunigu L. Fetingiu bandė suburti lietuvių evangelikų parapijas Karaliaučiaus krašte. 1997 XII 26 ordinuotas kunigo tarnystei Nidoje, kur tarnavo iki 2002 X 13. Nuo 1999 sausio dėstė Klaipėdos universiteto teologijos katedroje. Nuo 2002 X 22 pradėjo magistro studijas JAV (Lutheran School of Theology in Chicago) bei kunigo tarnystę Tėviškės parapijoje, pakeitęs pasitraukusį į poilsį vyskupą Hansą Dumpį.

Iliustracija: Kunigas Jonas Liorančas klaipėdiškių folkloro vaidinime „Jau saulelė...“, 2002