Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Liliškis

Jonas Liliškys, Lėliškis, XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Lilškis Jonas, Liliškys, Lėliškis, XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Saugų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikos, ekonomikos ir Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis