Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Krežys

XX a. stambus ūkininkas, Dievo žodžio sakytojas.

Krežỹs Jonas 1872 VI 1Stučiuose (Klaipėdos aps.) 1965 III 25Rahtstadte (Vokietija), stambus ūkininkas iš Rusinų ir žinomas Dievo žodžio sakytojas. Jo surinkimai dažniau vykdavo Dovilų parapijoje. Buvo Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos Dovilų skyriaus (įsteigtas 1928) ilgametis pirmininkas. Skyriui 1937 priklausė 24 ūkininkai. Sovietinės okupacijos metais po 1944 evangelikų liuteronų kunigas Ansas Baltris įgaliojo Krežį krikštyti kūdikius, rengti jaunuolius konfirmacijai, laidoti mirusiuosius, sakyti pamokslus surinkimuose. 1949 III 25 sovietų su žmona, dukra ir sūnumi ištremtas į Sibirą, kur išbuvo 10 metų. 1959 VIII 3 repatrijavo į Vokietiją.

Jurgis Reisgys

Algirdas Antanas Gliožaitis