Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kleinas

Klein, XVII a. raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Klenas Jonas (Jonas Klein) apie 1605 Tilžėje 1662 Katniavoje, raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. 1623 ir 1626 stojo į Karaliaučiaus universitetą. 1633–1635 adjunktas Katniavoje. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, nuo 1635 iki mirties kunigavo Katniavoje. Vienas Danieliaus Kleino (jo giminaitis, galbūt brolis) lietuvių kalbos gramatikos (1653) peržiūrėtojų. Padėjo D. Kleinui rengti 1666 giesmyną, kuriame yra ir Jono Kleino iš vokiečių kalbos išverstos giesmės (kartotos ir vėlesniuose giesmynuose).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga. 1960, Vilnius, 1990, p. 299.

Dainora Pociūtė

Zigmas Zinkevičius