Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Juzaitis

XX a. lietuvių visuomenininkas.

Juzáitis Jonas 1901 VII 19Anduliuose (Klaipėdos aps.) 1994 X 6Riverheade (Niujorko valstija, JAV), visuomenininkas. Giminiuojasi su lietuvių veikėjais Brakais, Baltriais, Buntinais, Lokiais ir Trakiais. Vienas Žardės sporto draugijos steigimo (1924) iniciatorių. Jos šventėms ir suėjimams parengdavo programas, dažniausiai pats sukurdamas eilių ir vaidinimų. Klaipėdoje artimai bendravo su Adomu Braku, dainavo „Aidos“ chore. 1933 Juzaičio sukurtos Žardės Pasmeltalės eilės tapo lietuvininkų jaunimo himnu. Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno Čikagoje. Dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvininkų draugijos veikloje, atkūrė Aidos chorą (pats jame dainavo). Rašė į mažlietuvių spaudą.

Iliustracija: Jonas Juzaitis / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo