Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jonaitis

XX–XXI a. ekonomistas, kraštotyrininkas. Šilutės miesto garbės pilietis (1999).

Jonáitis Jonas, tikr. Šidláuskas 1918 XI 17Puknionyse (Šiaulių aps.) 2018 IV 16Šilutėje, ekonomistas, kraštotyrininkas. Šilutės miesto garbės pilietis (1999). 1938 baigė Linkuvos gimnaziją, 1944 Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (prieš tai 2 metus čia studijavo mediciną). Stambieji ūkininkai tėvai buvo ištremti į Sibirą. Jonaitis traukėsi į Vakarus, bet NKVD buvo suimtas, pabėgo ir 1944–1945 žiemą slapstėsi. Išgalvota Jonaičio pavarde 1946–1959 dirbo Žemės ūkio banko Pagėgių ir Šilutės skyrių, 1959–1980 Šilutės melioracijos statybos montavimo valdybos, 1980–1989 Šilutės kilnojamosios mechanizuotos kolonos nr. 3 vyriausiuoju buhalteriu. Kadangi nauja pavarde neturėjo išsilavinimą liudijančių dokumentų, baigė Šilutės vakarinę mokyklą, Vilniaus universitete neakivaizdžiai studijavo ekonomiką. Dar būdamas Linkuvos gimnazistas ėmė domėtis Klaipėdos uosto istorija. Mažosios Lietuvos tema parašė apie 40 originalių kraštotyros straipsnių, atsiminimų apie Klaipėdos krašto visuomenės veikėją Joną Kybrancą. Iš vokiečių kalbos išvertė Johanneso Sembritzkio ir Arthuro Bittenso veikalą Geschichte der Kreises Heydekrug, 1920 [Šilutės apskrities istorija; rankraštis]. Vedė klaipėdiškę senbuvę Šarlotę Rudytę. Filologas sūnus Marijus Šidlauskas yra Klaipėdos universiteto docentas, dukra Renata Zybergienė – Saugų vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jonas Šidlauskas-Jonaitis su žmona Šarlote Rudyte, 1998 / Inos Šidlauskienės nuotrauka