Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Dagys

XX a. JAV lietuvių veikėjas.

Dagỹs Jonas 1961 JAV, lietuvių veikėjas. Mažosios Lietuvos bendrijos Niujorko skyriaus narys, evangelikų kunigo, žymaus Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjo Petro Dagio brolis.

MLFA