Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonaičiai, 1

kaimas ir seniūnija Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje, Gaidelių valsčiuje.

Jonáičiai, 1 (vok. Jonaten), kaimas ir seniūnija Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje, Gaidelių valsčiuje, 7 km į rytus nuo Šilutės, 5 km į šiaurės rytus nuo Gaidelių, Šyšos ir Šustės santakoje, abipus Šilutės–Kulėšų–Žemaičių Naumiesčio plento ir iki 1945 buvusio siaurojo geležinkelio. 1785 minimi Jonaten arba John-Maszutt. Nuo 1862 pakelės sodyboje veikė pradžios mokykla (vėliau praplėsta). Jonaičiuose 1868 III 22 gimė Mažosios Lietuvos rašytojas, filosofas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storosta(s)-Vydūnas. Jo protėviai buvo kilę iš gretimo Mažių kaimo (tenykštėse kapinėse likę Storostų paminklai), vėliau gyvenę Jonaičiuose. XX a. pradžioje Jonaičiuose buvo siaurojo geležinkelio stotelė, 2 tiltai per Šyšą, kelios įvairaus dydžio sodybos pakelėje, viensėdžiai aplink, karčiama prie plento. Jonaičiuose gyveno Ruza, Zibertas, Šedys, Kriugeris, Ridveikis, Grigaitis ir kiti. Seniūnijoje, kuriai dar priklausė Mažiai, 1941 buvo 251 gyventojas. Sovietmečiu daug Jonaičių sodybų bei kitų pastatų sunyko, siaurasis geležinkelis, jo tiltas ir kita buvo sunaikinta. 1995 rasta 10 senų sodybų liekanų, vertingų pastatų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Jonaičių dviklasė mokykla, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo