Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Perkūnas

Jokūbas Perkūnas jaunesnysis, Perkuhn, Perkhun, XVII–XVIII a. raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Perknas Jokūbas (jaunesnysis), Perkuhn, Perkhun 1665 II 3Išdaguose 1711 III 12Įsrutyje, raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Jokūbo Perkūno vyresniojo sūnus. Su pertraukomis studijavo Karaliaučiaus universitete (imatrikuliuotas 1680 ir 1683). 1689 paskirtas tėvo padėjėju (adjunktu) Išdaguose. Nuo 1690 Ernesto Dietzeliaus adjunktas, nuo 1692 klebonas Valtarkiemyje. Nuo 1707 paskirtas vyskupu Įsrutyje. Dalyvavo diskusijoje su Michaeliu Mörlinu ir kitais kunigais dėl lietuviškų raštų kalbos. Ta tema parašė poleminį traktatą Wolgegründetes Bedencken / Uber die / Ins Litthausche / Ubersetzte zehen Fabeln Aesopi, Und derselben passionirte Zuschrifft / Auf Begehren eines Liebhabers der Litthauschen Sprachen / Aufgesetzt von Jacob Perkhun / Pfarrern zu Walterkehmen. Leipzig und Franckfurt / Anno 1706 [Pagrįstos mintys apie 10 į lietuvių kalbą išverstų Ezopo pasakėčių ir jas įkvėpusį raštą, vienam lietuvių kalbos mylėtojui paraginus, išdėstytos Valtarkiemio kunigo J. Perkūno]. Išlikęs 1 egzempliorius, 2002 rastas Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Münchene. Traktate kritikuotas Jono Šulco 1706 atliktas pasakėčių vertimas, laikantis M. Mörlino idėjų. Perkūnas siekė diskrediditoti šių idėjų šalininkus, pabrėždamas, kad jų lietuvių kalba neatitinka jų pačių teorinių principų. Traktate kelta aktuali religinių raštų problema (kaip reformuoti kanoninių tekstų kalbą, išlaikant katechizacijos stabilumą). Šis traktatas paskatino viešus svarstymus apie lietuvių kalbos vartojimą. Tai svarbus lingvistinės polemikos ir kultūros istorijos šaltinis. Perkūnas rašė lietuvių–vokiečių kalbų žodyną (jį matęs Pilypas Ruigys), apie 1706 sudarė lietuviškų patarlių rinkinį (jį minėjo M. Mörlinas; abu darbai neišliko).

L: Biržiška A. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960/Vilnius, 1990, p. 392–393; Aleknavičienė O., Schiller Ch. Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate…//Archivum Lithuanicum. 2003, t. 5, p. 15–50.

Ona Aleknavičienė

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Išdagų bažnyčia, kurioje Jokūbas Perkūnas vyresnysis ir jo palikuonys pamaldas laikė lietuviškai, iki 1874 / Iš MLEA