Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Krežys

XX a. evangelikų liuteronų teologas.

Krežỹs Jokūbas apie 1912Stučiuose (Klaipėdos aps.) 1942 IX 26Kalvarijoje, evangelikų liuteronų teologas. Lankė Stučių pradžios mokyklą, vėliau įstojo į Klaipėdos lietuvių gimnaziją. Ją baigęs apie 1929 išvyko į Vokietiją studijuoti evangelikų liuteronų teologijos. Dėl lėšų stokos studijas nutraukė, susirgo, gydėsi tėviškėje. Kai naciai užgrobė Klaipėdos kraštą, pasitraukė į sovietų okupuotą Didžiąją Lietuvą. Okupantų kalintas Tauragėje, vėliau – Kalvarijos kalėjime. Palaidotas Kalvarijos kapinėse.

Jurgis Reisgys