Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokšai, 1

kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, prie Drevernos upės.

Jokša, 1 (vok. Jaagschen), kaimas Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, prie Drevernos upės, 25 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 5 km į pietvakarius nuo Priekulės, Klaipėdos kanalo šiaurės rytų krante. Netoli Jokšų buvo praeityje garsus Strykis. Jokšams priklausė Briedlaukis (vok. Brodlaukis) ir dalis drėgnųjų Brukšvos pievų kitame kanalo krante. Prieš nutiesiant kanalą, Jokšai glaudėsi prie Drevernos upės. XX a. pradžioje Jokšai buvo keliolikos sodybų kupetinis kaimas, glaudžiai susispietęs pakilumėlėje greta drėgnų žemumų ir pelkių. Venckų seniūnijoje, kuriai priklausė Venckai, Jokšai ir Mieželiai, 1941 buvo 279 gyventojai. Sovietmečiu Jokšai apnyko. 1978 Jokšuose buvo tik 5 senos sodybos.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas