Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Wilhelm Heydeck

Johanesas Vilhelmas Heidekas, XIX–XX a. dailininkas, archeologas.

Heydeck Johannes Wilhelm (Johanesas Vilhelmas Héidekas) 1835 VII 2Sakuočiuose (Šilutės aps.) 1910 VIII 6Karaliaučiuje, dailininkas, archeologas. Berlyno meno akademijos narys. Baigė Karaliaučiaus dailės akademiją, vėliau joje dėstė, nuo 1875 profesorius. Tapė paveikslus religine tematika, peizažus ir portretus. Žymesni kūriniai: paveikslai dviejų Karaliaučiaus bažnyčių altoriuose, freskos Karaliaučiaus universiteto auloje, Fischhauseno savivaldybėje, Įsruties gimnazijoje, istorinės drobės Karalienės Luizės kelionė per Kuršių neriją 1807 žiemą; Balgos pilis (ši puošė Klaipėdos rotušės iškilmių salę). Nuo 1872 Heydeckas aktyviai dalyvavo draugijos Prussia veikloje, vadovavo archeologiniams tyrinėjimams (82 archeologiniai objektai 78 vietovėse). Nuo 1877 šios draugijos tarybos narys. Parašė apie 40 straipsnių archeologine tematika, neretai juos iliustruodamas savo piešiniais. Tyrinėjo ankstyvojo geležies amžiaus pilkapynus (apie 40 pilkapių), romėnų laikotarpio kapinynus (26 vietose ištyrė apie 600 kapų), X–XII a. 4 kapinynus, 13 gyvenviečių ir 5 piliakalnius, skandinavišką pilkapyną Viskiautuose, polines gyvenvietes dabartinėje Lenkijos teritorijoje, Karaliaučiaus pilį ir kitus objektus. Vadovavo Immanuelio Kanto perlaidojimui. Nuliejo I. Kanto kaukolės kopiją. Darė archeologijos dirbinių rekonstrukcijas, restauravo Judyčių bažnyčios freskas.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Graviūra pagal Johanneso Wilhelmo Heydecko piešinį „Imanuelio Kanto perlaidojimas“, 1888 / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio