Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Zabermann

Johanas Zabermanas, katalikų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių katalikų knygų rengėjas, Didžiajai Lietuvai skirtos draudžiamosios spaudos leidėjas ir platintojas.

Zabermann Johann (Johanas Zãbermanas) 1815 1900 III 11Tilžėje, katalikų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių katalikų knygų rengėjas, Didžiajai Lietuvai skirtos draudžiamosios spaudos leidėjas ir platintojas. Dekanas Varmės vyskupijoje, Semboje ir Mažojoje Lietuvoje, Tilžės katalikų parapijos klebonas. Griežtai pasisakė prieš lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą Rusijos okupuotoje Didžiojoje Lietuvoje. Mokėjo lietuvių kalbą, pamokslus sakė lietuviškai. Parengė Mažajai Lietuvai skirtą maldaknygę Taip turite melstis (1873), Didžiajai Lietuvai – kalendorių (1869, 1889, 1890). Užmezgęs ryšius su Motiejumi Valančiumi 1864–1888 savo ir kitų lėšomis Tilžės spaustuvėse leido Didžiosios Lietuvos knygas lotynišku raidynu. Iki 1900 išplatino apie 0,5 mln. knygų egzempliorių (vyskupo M. Valančiaus Vaikų knygelė, Palangos Juzė ir kitos). Spaudą platinti jam talkino knygnešiai, grupė didlietuvių, po 1863 sukilimo pasitraukusių į Mažąją Lietuvą. Dėl šios veiklos J. Zabermanną persekiojo ir baudė Prūsijos pasaulietinė ir bažnytinė valdžia.

Domas Kaunas

Iliustracija: Johanno Zabermanno lėšomis spausdintos Motiejaus Valančiaus „Vaikų knygelės“ antraštinis lapas ir priešlapis, 1868 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų