Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Karl Rosenkranz

Johanas Karlas Rozenkrancas, XIX a. filosofas.

Rosenkranz Johann Karl (Johanas Karlas Ròzenkrancas) 1805 IV 23Magdeburge 1879 VI 14Karaliaučiuje, filosofas. 1833 pakviestas dėstyti į Karaliaučiaus universitetą. 1838–1840 su F. W. Schubertu leido Immanuelio Kanto veikalus. 1840 išleido Karaliaučiaus eskizus, kur išsamiai aprašytas miestas; tai svarbus to meto Karaliaučiaus gyvenimo dokumentas.

L: Великие личности и события в Кенигсбэрге (Пруссия) 1255–1945 г. Калининград. 1995.