Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Julius Monien

Johanas Julius Monynas, XIX a. Rytprūsių tapytojas.

Monien (Monynas) Johann Julius (1842 XII 13 ar 1843 I 01 Karaliaučiuje 1897 I ar 1896 II 08 ten pat), Rytprūsių tapytojas. Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas Rosenfelderį ir Behrendseną. Tapė Mažosios Lietuvos vaizdus. Nuo 1872 dalyvavo dailės parodose Berlyne ir Hannoveryje. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko kolekcijos skyriuje yra Monieno darbas Vakarų Lietuvos peizažas, 1878 (drobė, aliejus).

Violeta Krištopaitytė

Iliustracija: „Vakarų Lietuvos peizažas“, drobė, aliejus, 1878 / Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko galerijos