Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Heinrich Hartung

Johanas Heinrichas Hartungas, XVIII a. Karaliaučiaus spaustuvininkas.

Hartung Johann Heinrich (Johanas Heinrichas Hártungas) 1699 VIII 17 1756 V 5, Karaliaučiaus spaustuvininkas. Hartungų giminės spaudos verslo pradininkas. Nuo 1751 vidurio Hartungai buvo žymiausi lietuviškų knygų leidėjai. Hartungas buvo J. Stelterio žentas. Po uošvio mirties 1734 Hartungas iš įpėdinių atpirko visą spaustuvę ir pradėjo savarankišką veiklą. 1751 Hartungai nusipirko Reussnerių įpėdinių spaustuvę ir gavo abi jų turėtas akademijos bei karališkojo spaustuvininko privilegijas. Hartungai sudarė sutartį su Karaliaučiaus Friedricho kolegija dėl išimtinės teisės šiai vidurinei mokyklai spausdinti visus vadovėlius. Su buvusia Reussnerio spaustuve Hartungai įsigijo ir universiteto sutartį dėl akademinių leidinių. Hartungai įsipareigojo rūpintis beveik visomis lietuviškomis knygomis, tarp jų ir oficialiais giesmynais. Hartungo tvirtinimu, jis vien J. J. Quandto ir G. F. Rogallio giesmynų 1738–1750 pardavęs 80 tūkst. egzempliorių. Vietos kultūrai didesnės įtakos turėjo Hartungo išleista visuotinė meno ir mokslo enciklopedija. Hartungas paskatino P. Ruigį rašyti lietuvių kalbos gramatiką. Visos lietuvių kalbos gramatikos, žodynai ir tyrinėjimai buvo skirti tarptautinei knygų prekybai, todėl Hartungai antraštiniame lape pateikdavo visus leidimo duomenis vokiečių kalba. Po L. Segebadės mirties Hartungas buvo pirmasis ir vienintelis spaustuvininkas, atidaręs savarankišką, aniems laikams labai didelį knygyną. Apie XVIII a. vidurį Hartungo knygyno apyvarta buvo didžiausia Mažojoje Lietuvoje. Aktyvi leidybinė veikla, komerciniai interesai, siekę gretimus kraštus ir Leipcigo muges, ryšiai su Karaliaučiaus akademine aplinka padėjo Hartungui nurungti konkurentus ir prasiveržti į priekį. 1745 Hartungas, iš karaliaus Friedricho II gavęs privilegiją laisvai knygų prekybai, nusipirko Chr. G. Eckarto knygyną su visomis knygų atsargomis. 1749 krautuvė perkelta į spaustuvės patalpas Šv. Dvasios skersgatvyje. Hartungo sėkmę garantavo įžvalgi geros, paklausą turinčios literatūros leidyba. Komercijos sumetimais Hartungas išleido 2 didelius katalogus (Catalogus universalis, 1746; Catalogus novus universalis, 1752), kuriuose, be kitų, yra spaudinių lietuvių ir latvių kalbomis skyriai.

Dar skaitykite: Hartungų spaustuvė.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 52, 53, 70, 71, 72, 77, 84, 182, 185, 192, 202.

Iliustracija: Lietuviško šrifto pavyzdžiai Johanno H. Hartungo kataloge, 1746