Mažosios Lietuvos
enciklopedija

jėzuitai

Jėzaus draugija, katalikų vienuolių ordinas.

jėzutai, Jzaus draugijà (lot. Societas Jesu), katalikų vienuolių ordinas, įkurtas 1534. Pasireiškė švietimo darbe. Propagavo katalikybę ir stengėsi įtvirtinti jos pozicijas elitiniuose visuomenės sluoksniuose. Į Didžiąją Lietuvą jėzuitus 1569 pasikvietė Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Vilniuje jėzuitai 1579 įkūrė katalikišką akademiją (universitetą). Jėzuitų veikla Mažojoje Lietuvoje prasidėjo jiems 1579 Brunsberge įkūrus Popiežiaus Šiaurės misijų seminarą (su gimnazija ir aukštąja mokykla, nuo 1912 – Akademija). Seminaras tapo kontrreformacijos židiniu Prūsijoje. Karaliaučiuje XVI a. pabaigoje Varmės jėzuitai įsteigė katalikų kolegiją ir rezidenciją. XVII a. vienintelėje Karaliaučiaus katalikų bažnyčioje lietuvių pamokslininku tarnavo Vilniaus jėzuitas Jonas Joskaudas, pirmojo Mažajai Lietuvai skirto katalikiško Katekizmo autorius. 1669 IX 29 Vilniaus jėzuitai Drauganskinėje prie Tilžės įsteigė misiją, kuri čia veikė iki 1743, kai, vykdant Prūsijos valdžios 1724 ir 1738 įsakus, jėzuitams teko dvasinius reikalus perduoti kitam vienuolių ordinui. 1773 popiežius jėzuitų ordino veiklą sustabdė. 1814 ją atgaivinus, jėzuitai 1923 Karaliaučiuje (netoli universiteto, Teatro g. nr. 8) įsigijo namą, kuriame iš pradžių buvo katalikų studentų bendrabutis, nuo 1928 – koplyčia. Nepaisant nacių valdžios spaudimo, 1935–1945 čia veikė studentų sielovados centras (vok. Studenten-selesorger).

L: Rethe A. Die Jesuiten im Ermland in neuester Zeit // Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. 1962, No. 3, S. 407–419.

Vytautas Šilas