Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Joskaudas

XVIII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Jóskaudas Jonas apie 1742 po 1797, lietuvių raštijos darbuotojas. Kilęs nuo Palangos. 1770 išleido pirmąjį Mažajai Lietuvai skirtą Krikščionišką katalikišką katekizmą. Vėliau jį sužemaitino Jurgis Lechavičius ir pakartotinai 1848 išleido Vilniuje.

Zigmas Zinkevičius