Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jevlampijus Laškovas

geologas, gamtos mokslų daktaras.

Laškòvas Jevlampijus 1932 IX 10 Rokiškyje, geologas, gamtos mokslų daktaras. Baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. Nuo 1966 dirba Geologijos institute. Veiklos sritis – Mažosios Lietuvos ir gretimos Baltijos jūros akvatorijos žemės gelmių mokslinio tyrimo darbai. Aprašė ordoviko sistemos uolienas 84 giliuose gręžiniuose. 1969 nustatė epikontinentinės jūros baseine buvusį Notangos įlinkį. 1991–1993 kartu su prof. J. Paškevičiumi ordoviko pjūvyje nustatė Mažosios Lietuvos senųjų gyvenviečių vardais pavadintas Piliavos, Žintų, Gilijos, Vėluvos, Balgos, Drugėnų, Kazlų ir Girmavos svitas. Laškovas kartu su kitais atliko kambro sistemos naftos kolektorių rajonavimą. Mažosios Lietuvos teritorijos ir gretimos Baltijos jūros akvatorijos geologinė sandara, paleogeografija, tektonika, naftingumo perspektyvos aptartos daugiau kaip 50 Laškovo mokslinių straipsnių, 5 monografijose, pvz.: Baltijos jūros centrinės dalies geologinė sandara ir naftingumo perspektyvos (1976), Pabaltijo tektonika (1978), Rytų Europos platformos pietvakarinio pakraščio ordoviko baseino sedimentacinės sąlygos ir nuosėdų litogenezė (2000).

Augustinas Linčius