Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jaunoji Lietuva

Lietuvių tautinė partija, atkurta 1988.

Jaunóji Lietuvà, Lietuvių tautinė partija, atkurta 1988. Anksčiau veikė 1927–1940. Centras Kaune. Daugiau kaip 1000 narių. Vadas Stanislovas Buškevičius. 1989 V 27 programoje skelbiama, kad svarbiausias tikslas – atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę etnografinėse lietuvių tautos žemėse. Daug dėmesio skiriama Mažosios Lietuvos dalies – Karaliaučiaus krašto – problemoms. Protestuota prieš 1991 Lietuvos ir Rusijos sutartį, kuria, anot Jaunosios Lietuvos, Karaliaučiaus kraštas de facto pripažįstamas Rusijos dalimi. 1997 Jaunoji Lietuva atskirai su keliomis kitomis partijomis kreipėsi į Jungtines Tautas ir Lietuvos Respublikos Seimą, kad dėl Karaliaučiaus krašto statuso Vilniuje būtų surengta tarptautinė konferencija.