Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislovas Buškevičius

Lietuvos politinis veikėjas.

Buškẽvičius Stanislovas 1958 IX 14Kaune, Lietuvos politinis veikėjas. 1996–2000 ir 2000–2004 buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys, 2011–2115 Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Ekonomistas. 1985 baigė Vilniaus universitetą. 1988 atkurtos Lietuvių nacionalinės partijos Jaunoji Lietuva vadas. 1989 parengė programą, kurios svarbiausias tikslas – atkurti Lietuvos valstybę etnografinėse lietuvių tautos žemėse, kartu sprendžiant ir Mažosios Lietuvos pagrindinės dalies – Karaliaučiaus krašto – problemą. 1991 Buškevičius inicijavo pareiškimą (pasirašė Jaunoji Lietuva ir kelios kitos politinės organizacijos), kuriuo reikalaujama Karaliaučiaus krašto problemą spręsti tarptautiniu lygiu Lietuvos Respublikos naudai. Jo iniciatyva Seimas 1998 XI 12 priėmė įstatymo papildymą, kad Lietuvos Respublikoje būtų vartojami lietuvių, prūsų ir kitų baltų etninių žemių lietuviški tradiciniai vietovardžiai. 1998 VI Seimas Buškevičiaus siūlymu lapkričio 30-ąją paskelbė atmintina diena (Tilžės aktas, 1918 XI 30). 1997 XII 4 Buškevičius Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui parašė pareiškimą, kuriame prašoma ištirti SSRS kariuomenės 1944–1945 veiksmus Mažojoje Lietuvoje, pirmiausia Klaipėdos krašte, ir teisiškai įvertinti, ar juose nėra genocido nusikaltimų sudėties; jei yra, iškelti baudžiamąją bylą ir atlikti parengtinį tardymą.

Vaclovas Mikailionis

Iliustracija: Stanislovas Buškevičius