Mažosios Lietuvos
enciklopedija

jaunimo susirašinėjimas

„Lietuvių jaunųjų susirašinėjimas“, Frydricho Bajoraičio 1905 įkurtas būrelis.

jaunmo susirašinjimas, „Lietuvių jaunųjų susirašinėjimas“. Apie 1905 Mažosios Lietuvos lietuvių laikraščiuose pradėjo skelbtis Paukštelis (Frydrichas Bajoraitis), kad steigiąs prūsų lietuvių jaunimo susirašinėjimo ratelį. 1905 jis įkūrė Lietuvių jaunųjų susirašinėjimą. Norintiems į jį įstoti reikėjo parašyti laišką Paukšteliui, pridėti pašto ženklą atsakymui. Paukštelis jiems siuntė adresus susirašinėti. Vėliau jaunimas tą ratelį stiprino ir plėtė. Jaunimo susirašinėjimas tapo savotiška epidemija, atkreipusia net vokiškų atvirukų gamintojų dėmesį. Buvo išleistas vadovėlis, kuriame spausdinami lietuviški tekstai, tinkami atvirukams. Jaunimo susirašinėjimo tikslas – kelti ir stiprinti jaunimo kultūrinį bei politinį išprusimą, tautiškumą, lavinti lietuvių kalbos rašybą. Laiškuose daugiausia ir buvo susirašinėjama ta tema. Ratelyje dalyvavo ir Didžiosios Lietuvos lietuvis A. Kutaitis. Dauguma jaunimo susirašinėjimo dalyvių buvo Tilžės lietuvių giedotojų draugijos nariai. Jaunimo susirašinėjimas tuo metu turėjo didelę reikšmę Mažosios Lietuvos atgimimui.

L: Kovos keliais. Klaipėda, 1938, p. 136–137.

Jurgis Reisgys