Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunimas“, 2

jaunimo draugija, įsteigta 1922 Kretingalėje.

„Jaunimas“, 2. Jaunimo draugija, įsteigta 1922 I 28 Kretingalėje (Klaipėdos apskrityje). Veikė iki 1939. Draugija kasmet rengdavo šventes Kretingalėje, kartais ir su kitomis draugijomis. 1923 Jaunimas turėjo biblioteką, kurią tvarkė Jokšas. Knygas skolinosi iš „Aidos“ draugijos. Pirmoje draugijos šventėje 1922 dalyvavo „Jaunimo“ choras, scenos mėgėjai suvaidino Žemaitės Tris mylimas. Buvo žaidžiami lietuvių žaidimai, šokami lietuvių šokiai. Jaunimo narių susirinkimuose buvo skaitomos paskaitos: Jaunuolis ir jo užduotis (1933); Kas tai yra jaunimo organizacijos (1934); Meno išsivystymas (1935) ir kitos. Draugijos nariams buvo rengiami sodų veisimo ir priežiūros, mergaitėms – ir namų ruošos, rankdarbių kursai. Žiemą vykdavo lietuvių kalbos, rašybos kursai, mokytojai skaitydavo paskaitas apie gimtąją kalbą, jos grožį. Nuo 1934 Jaunimas turėjo sporto ratelį, kuris rengdavo dviračių lenktynes, kumščiasviedžio varžybas, organizuodavo mankštos užsiėmimus. Jaunimo nariai vykdavo į įvairias krašto vietoves, dalyvaudavo Joninių šventėse Rambyne ir Juodkrantėje. 1934 Jaunimas tapo į „Santaros“ dalimi ir buvo pavadintas Santaros Kretingalės skyrius Jaunimas. 1937 draugijai buvo įteikta vėliava. Pirmasis pirmininkas – J. Brūvelaitis, vėliau – M. Rugulys.

Vilius Ašmys