Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jaseps Urdze

XX a. kunigas.

Urdze Jaseps 1909 IX 7Gaudaičiuose (Tauragės vls.) 1985 I 31Bad Godesberge (prie Bonos), kunigas. 1929 baigė Jelgavos gimnaziją (Latvijoje), nuo 1932 studijavo Vytauto Didžiojo niversitete Evangelikų liuteronų teologijos fakultete. 1936 studijas tęsė Rygos universitete. 1937 ordinuotas kunigu pamokslavo Skuodo ir Biržų evangelikų liuteronų parapijose. SSRS okupavus Lietuvą 1941 emigravo į Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklose būrė religines draugijas. 1947 įkūrė Baltų krikščionių studentų sąjungą, jai vadovavo. Po 1958 rūpinosi į Vokietiją atvykstančiais klaipėdiečiais, pritraukdavo juos prie kultūrinės veiklos. 1973–1985 leido pusmetinį leidinį Annabergo lapelis (vok. Annaberger Blättchen). 1955–1981 ėjo išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vicesenjoro, 1981–1985 išeivijos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vokietijoje kunigo senjoro pareigas.

Albertas Juška