Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Irena Regina Merkienė

lietuvių etnologė.

Merkenė Irena Regina 1937 II 14Kaune, lietuvių etnologė. Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių autorė. 1960 baigė Vilniaus universitetą (istorikė). Istorijos mokslų kandidatė (1966), humanitarinių mokslų etnologijos habilituota daktarė (1993). Profesorė (1995). Nuo 1960 dirbo Lietuvos istorijos institute: 1992–1997 Etnologijos skyriaus vedėja, 1993–2002 vyriausioji mokslo darbuotoja. Nuo 1991 Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja, docentė (1992–1993). Buvusiame Klaipėdos krašte (Šilutės, Tauragės r.) atliko tekstilės pluošto paruošimo ir audinių (1959, 1985), mezgimo ir pirštinių (1994), gyvulių ūkio (1970, 1971, 1973), bendruomeninių ir kalendorinių papročių (1987, 1988, 1990, 1994, 1996), liaudies etiketo (1990) etnografinius lauko tyrimus. Surinkta medžiaga saugoma Lietuvos istorijos institute. Sudarė rinkinius: Lietuvos kaimo papročiai: etnografinių klausimų rinkinys (1989), Kaimo papročiai ir žinija (1991). Parašė knygą Žemės ūkio inventorius (su Vaciu Miliumi; 1979), Gyvulių ūkis XVI a.–XX a. pirmojoje pusėje (1989), straipsnių apie tvartų raidą su kartografinėmis schemomis, rodančiomis etnokultūrinių realijų tipus, variantus ir tipologinius arealus. Juose atsispindi XX a. pradžios Mažosios Lietuvos, Žemaitijos ir Suvalkijos tradicinės kultūros didelė bendrystė. Knygoje Lietuvininkų pirštinės (su Marija Pautieniūte-Banioniene; 1998) apibūdinta Klaipėdos krašto pirštinių ornamento ir naudojimo papročių raida Europos kontekste, pateikti jų raštai. 1996–2003 leidinio Lietuvos etnologija redkolegijos pirmininkė

Iliustracija: Irena Merkienė, 1980