Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Irena Janosz-Biskupowa

Irena Janoš-Biskupova, XX–XXI a., lenkų istorikė.

Janosz-Biskupowa Irena (Irena Jãnoš-Biskupòva) 1925 II 1 Vilniuje 2011 XI 10Torunėje (Lenkija), lenkų istorikė. Istoriko Mariano Biskupo žmona. Habilituota dr. (1971). 1951–1965 dirbo Torunės valstybės archyve, 1966–1980 – Torunės universitete; docentė. Svarbiausia tyrimų kryptis – Prūsijos žemių archyvų istorija, juose saugomų dokumentų skelbimas. Svarbiausios studijos: Rola Torunia w związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440–1466, 1965 [Torunės reikšmė Prūsijos sąjungoje ir Trylikos metų kare 1440–1466]; Archiwum ziem Pruskich, 1974 [Prūsų žemių archyvas]. Su M. Biskupu spaudai parengė šaltinių publikacijų: Akta Stanów Prus Królewskich, t. 6–8, 1979–1993 [Karališkosios Prūsijos luomų aktai]; Protokolle der Kapitel und Gespräche des Deutschen Ordens im Reich 1499–1525 [Vokiečių ordino kapitulos protokolai ir pašnekesiai 1499–1525]. Su K. Ciesielska išleido Księga długów miasta Torunia, 1964 [Torunės miesto skolų knyga] ir Księga komturstwa gdańskiego, 1985 [Dancigo komtūrijos knyga].

Vytautas Raudeliūnas