Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marian Biskup

Marijanas Biskupas, XX–XXI a. lenkų istorikas.

Biskup Marian (Marijanas Bskupas) 1922 XII 19Inovroclave (Lenkija) 2012 IV 16Torunėje (Lenkija), lenkų istorikas. Istorijos mokslų daktaras (1950), profesorius (1961). 1946–1949 studijavo istoriją Torunės universitete, 1957–1972 jame dėstė. Nuo 1953 dirbo Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute. 1960–1973 Lenkijos istorijos draugijos viceprezidentas, 1973–1978 prezidentas, nuo 1978 prezidiumo narys. Nuo 1983 Torunės mokslo draugijos pirmininkas. Tarptautinės istorikų komisijos Kryžiuočių ordino istorijai tirti vicepirmininkas. Svarbiausios tyrimų kryptis – Lenkijos Pamario ir Prūsos žemių istorija. Svarbiausios studijos: Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w pol XV w., 1959 [Rytų Pamario sujungimas su Lenkija XV a. viduryje]; Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim. 1456–1466, 1967 [Trylikos metų karas su Kryžiuočių ordinu. 1456–1466]; Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początku XVI w., 1984 [Lenkija ir Kryžiuočių ordinas Prūsijoje XVI a. pradžioje]; Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyżackim 1519–1521, 1991 [Prūsų karas, arba Lenkijos karas su Kryžiuočių ordinu 1519–1521]. Su Gerardu Labuda parašė knygą Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, 1986 [Kryžiuočių ordino istorija Prūsijoje]. Su kitais parengė istorinių šaltinių publikaciją Akta stanów Prus Królewskich, t. 1–6, 1955–1993 [Karališkosios Prūsijos luomų aktai]. Biskupo veikalų bibliografija (per 600 pozicijų) paskelbta žurnale Zapiski Historyczne (t. 47, 1982, nr. 4) ir leidinyje Balticum (1992).

Vytautas Raudeliūnas

Iliustracija: Marianas Biskupas / Iš Algirdo Matulevičiaus rinkinio