Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Inkaro žymenis

Inkaro garbės ženklas, apdovanojimas.

Iñkaro žỹmenis, Iñkaro garbs žénklas, apdovanojimas. Įsteigė lietuvių išeivių jūros skautų šakos vadovybė Šiaurės Amerikoje (JAV, Kanada) 1961(?). Kasmet Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos dieną (sausio 15 d.) įteikiamas nariams ir rėmėjams už nuopelnus propaguojant jūrinę idėją, jūrų skautų sąjūdį. 1964 Inkaro žymeniu buvo apdovanoti: Toronto Neringos tunto rėmėjas K. Daulenskas, Los Andželo jūrų skautų vadovas S. Makarevičius.

Knopfmileris L. Inkaro žymenis // Lietuvos pajūris. 1961, nr. 2 (6), p. 15.

Vytautas Gocentas