Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ieva Stikloriūtė-Banevičienė

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja.

Stikloritė-Banẽvičienė Ieva 1909 IV 15Gumbinėje 1991 I 1Pinneberge (Vokietija), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja. Jokūbo Stikloriaus dukra, Jono Arvydo Stikloriaus sesuo. Klaipėdoje baigė vokiečių mergaičių gimnaziją. Mokėdama vokiečių, anglų ir prancūzų kalbas, Kaune dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. Per sovietų okupaciją buvo Karaliaučiuje, kur gydėsi jos vyras. 1955 dirbo Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK), nuo 1956 – Bendro Amerikos lietuvių fondo (BALF) Miuncheno ir Hamburgo skyriuose. Gyvendama Pinneberge, dirbo vokiečių įstaigoje Hamburge. 7 metus buvo Vokietijos lietuvių bendruomenės Pinnebergo apylinkės valdybos pirmininkė. Dalyvaudavo Europos lietuvių studijų savaitėse. Palaidota Liubeko kapinėse.

MLFA