Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hugas Augustas Voldemaras Reidys

evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas.

Reidỹs Hugas Augustas Voldemaras 1937 VI 15Klaipėdoje, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas. 1895 Tilžės lietuvininkų parapijos kunigas pagalbininkas, skatinęs lietuvybę, 1895–1896 Šilėnų parapijos kunigas, Verdainės parapijos kunigas pagalbininkas, nuo 1897 Klaipėdos lietuvininkų parapijos trečiasis kunigas. Nuo 1906 Sandoros draugijos revizijos komisijos narys, Evangeliškosios darbininkų draugystės vienas vadovų. 1918 kunigas Jurbarke. Parašė atsišaukimą Argi prūsiškai Lietuvai prideringa būtų nuo Vokietijos atsiskirti ir su Didžiąja Lietuva susivienyti?, kurią išleido Vokiečių ir lietuvių tėviškės sąjunga (įkurta 1919 VII 31 Klaipėdos krašte). Atsišaukime Reidys įrodinėjo, kad abiem tautos dalims susivienyti nebūtina (svarbiausia kliūtis – Mažojoje Lietuvoje persvarą turi vokiečiai). 1920 III 12 su Erdmonu Simonaičiu kooptuoti į pirmąją Direktoriją. 1923 buvo vienas iš aštuonių Klaipėdos krašto Evangelikų Bažnyčios valdybos narių. 1925 IV 17–23 ir VII 16–18 Charlotenburge (Berlynas, Vokietija) dalyvavo Direktorijos delegacijos derybose su Oberkirchenratu dėl Klaipėdos Krašto Bažnyčios nepriklausomybės. 1926 Sinode išrinktas į Klaipėdos Krašto Bažnyčios tarybą. Išvertė protestantiškų brošiūrėlių, kurias išleido Rytprūsių vidaus misijos draugija.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis