Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horst Skodlerrak

Horstas Skodlerakas, XX a. tapytojas, grafikas.

Skodlerrak Horst (Horstas Skodlerakas) 1920 I 18Juknaičiuose (Šilutės aps.) 2001 X 29Liubeke (Vokietija), tapytojas, grafikas. Nuo 1924 gyveno Šilutėje, nuo 1930 mokėsi Herderio gimnazijoje. 1937–1939 studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas Eduardą Bischoffą ir Alfredą Partikelį, drauge su juo 1938 išvyko į Rusnę. 1939 Tilžėje surengė pirmą parodą. 1939–1940 neetatinis mokytojas Kintų ir Šilutės liaudies mokyklose. Nuo 1940 tarnavo Vokietijos kariuomenėje, radistas. 1944 vedė klaipėdietę Liselottę Quass. Per Antrąjį pasaulinį karą (1945) pateko į amerikiečių karo nelaisvę. Nuo 1945 gruodžio gyveno netoli Liubeko – Bad Schwartau, Brodten ir Travemündėje. Tapė natiurmortus ir peizažus, vaizdavo Klaipėdos krašto erdves, mažus kaimelius ir uostelius prie Kuršių marių su žvejų valtimis ir tinklais. Vėliau tapė Niendorfo ir Travemündės įlankos vaizdus. Kūryboje pasitaiko lietuvių vardai arba įrašai (rytų pasakojimų džiaugsmas ir kita). Nuo 1948 darbus eksponavo autorinėse ir grupinėse parodose. 1951 pirmus Skodlerrako darbus įsigijo Hamburgo meno salė (Kunsthalle Hamburg); vėliau kiti muziejai – Augsburgo, Berlyno, Bonos, Flensburgo, Hannoverio, Kylio, Liubeko, Schleswigo. 1964–1991 Skodlerrakas dėstė laisvąją tapybą specialioje meno mokykloje Kylyje (Fachschule für Gestaltung in Kiel). Daugelio apdovanojimų ir premijų laureatas (nuo 1986 garbės profesorius). 2008 Šilutės muziejuje pirmą kartą eksponuoti Skodlerrako kūriniai.

Helmut Schumacher

Iliustracija: Horstas Skodlerrakas

Iliustracija: Paveikslas „Šilutė“, 1950 / Iš Normanno Skodlerrako rinkinio