Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hohenstein

miestas Osterodės apskrityje, į pietvakarius nuo Alenšteino.

Hohenstein (lenk. Olsztynek), miestas Osterodės apskrityje, į pietvakarius nuo Alenšteino. Pagudės žemėje kryžiuočiai 1349 pradėjo statydinti pilį, 1359 įkūrė Hohensteino miestą. Netoli nuo Hohensteino 1410 įvyko Žalgirio mūšis. Vytautas su Jogaila 1414 sudegino Hohensteino pilį. Hohensteinas buvo strateginė vieta 1914 Tannenbergo mūšyje. Jam paminėti greta Hohensteino 1927 pradėtas statyti didžiulis memorialas (sunaikintas 1945–1948). Jį papildant, 1938–1942 į plotą greta Hohensteino pradėta kelti iš Rytprūsių tėviškės muziejaus Karaliaučiuje senuosius krašto (tarp jų ir Mažosios Lietuvos) pastatus. Per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus Hohensteinas buvo labai apgriautas. 1945 Hohensteinas atiteko Lenkijai. Įrengtas Muzeum Budownictwa Ludowego [Liaudies architektūros muziejus], kuriame yra vertingų medinių statinių ir iš Mažosios Lietuvos. Po Antrojo pasaulinio karo politiniais sumetimais senamiestis perstatinėtas. Išliko kai kurie senojo Hohensteino fragmentai: pilis, atstatyta bažnyčia, miesto sienos dalys.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Hohensteino pilis, 1999

Iliustracija: Hohensteino rotušė ir turgaus aikštė, 1999

Iliustracija: Hohensteinas, 1684 / Iš Hartknoch Ch. knygos „Alt- und neues Preussen, oder Preussischen Historie Zwey Theile“. Frankfurt-Leipzig, 1684