Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heydekrug Gross

bažnytkaimis ir seniūnija Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje.

Heydekrug Gross (rus. Vzmorje), bažnytkaimis ir seniūnija Semboje, Žuvininkų apskrityje, Aismarių šiaurės krante, 16 km į pietryčius nuo Žuvininkų, prie Karaliaučiaus–Piliavos plento. Iš pradžių seklioje pakrantėje kūrėsi žvejų kaimas, susiklostė maži netaisyklingi kvartalai su nedidelėmis sodybomis. Vėliau senamiestį supo taisyklingi kvartalai su didesniais pastatais. Senąjį gyvenimą priminė siauri, ilgi ganyklų rėžiai pamaryje – žvejai laikydavo šiek tiek gyvulių. Prie vieškelio ir buvusio miško stovėjo karčiama, bažnyčia ir mokykla. Šiauriau kūrėsi laukininkų sodybos, valdžiusios ariamus laukus. Atokiau buvo Klein Heydekrug Gross viensėdis. Labiausiai Heydekrug Gross bažnytkaimį pakeitė XIX a. šiaurine Aismarių pakrante tiestas Karaliaučiaus jūros kanalas. Tada kanalo kryptimi buvo įrengtas Heydekrug Gross žvejų uostas su pagilintu farvateriu. Iškastos žemės buvo supiltos į ilgą pylimą link kanalo, ties kuriuo buvo įrengta signalizacijos stotis su tarnautojų nameliais. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Heydekrug Gross seniūnijoje buvo 2411 gyventojų. Sovietmečiu gyvenvietė labai pakeista, bažnyčia nugriauta.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Heydekrug Gross bažnyčia (Sembos apskritis), iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968