Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Olshausen

Hermanas Olshauzenas, XIX a. teologas, religijos veikėjas.

Olshausen Hermann (Hermanas Òlshauzenas) 1796 1839, teologas, religijos veikėjas. Teologijos mokslų daktaras. Karaliaučiaus misijų draugijos Prūsijoje vienas steigėjų ir pirmosios valdybos sekretorius, universiteto teologijos profesorius Karaliaučiuje. Parašė atsišaukimą Im Namen Jesu [Jėzaus vardan] dėl Karaliaučiaus misijų draugijos gretų papildymo, kurį į lietuvių kalbą išvertė ir 1000 egz. tiražu 1822 balandį Tilžėje išleido Kalnininkų evangelikų kunigas Natanelis Frydrichas Ostermejeris. Jį išplatino evangelikų liuteronų kunigai bei sakytojai Gastų, Gilijos, Katyčių, Kaukėnų, Klaipėdos, Lenkviečių, Paupio, Ragainės ir Šakūnų apylinkėse. Žinoma Žinia apie 1822 m. sausio 11 d. įsteigtą Karaliaučiaus misijų draugiją Prūsijoje. Atsišaukimas. Išsp. Karaliaučiuje D.F.Šulco?, 1822. […]. Į lietuvių kalbą jį greičiausiai išvertė draugijos valdybos kalbos žinovas Martynas Liudvikas Rėza, o išspausdino D. F. Šulcas, rėmęs draugijos leidybinę veiklą. Atsišaukimą pasirašė Olshausenas, L. E. von Borovskis ir kiti.

Algirdas Žemaitaitis