Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Hugo Groß

Hermanas Hugas Grosas, XX a. botanikas, archeologas.

Groß Hermann Hugo (Hermanas Hugas Gròsas) 1888 XI 9Upidamiškiuose (Geldapės aps.) 1968 XI 1Bamberge (Vokietija), botanikas, archeologas. Lankė Tilžės realinę gimnaziją. 1908–1913 studijavo gamtos mokslus Karaliaučiuje. Dirbo mokytoju Tilžėje, 1919–1945 – Alenšteine. 1914 parašė disertaciją apie pelkių augaliją. Domėjosi Rytprūsių pelkėmis, augalija, pirmaisiais krašto gyventojais, senąja gyvūnija. Buvo Karaliaučiaus universiteto mokslininkų draugijos, Hallės gamtos mokslų draugijos, Vienos ir Heidelbergo mokslų akademijų narys. Parašė apie 60 mokslinių straipsnių, pusė jų susiję su archeologija. Tyrinėjo akmens amžiaus gyvenvietes (Cedmaro akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietės ir kitas), šiaurinio elnio ragų radimvietes, jas datavo remdamasis žiedadulkių analize. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė į Bambergą, kur profesoriavo universitete.

Valdemaras Šimėnas