Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbertas Macnorius

XX a. visuomenės veikėjas.

Macnõrius Herbertas 1918 I 10 Mineikiuose 1988 IX 21, palaidotas Šilutės kapinėse, visuomenės veikėjas. Optantas. Augo šeimoje, kur Šventasis Raštas skaitytas vokiškai. Macnorius baigė Tarvydų liaudies mokyklą. Vėliau apsigyveno Pagryniuose pas įseserę Martą Macnoriūtę-Gudvietienę, mokėsi staliaus amato Freimano fabrike. Po 1939 nacių aneksijos išvyko į Didžiąją Lietuvą, bet ją okupavus sovietams, 1941 Macnoriaus šeima repatrijavo į Vokietiją, gyveno VoMi lageryje Bad Doberane. 1945 per Tauragės filtracijos punktą grįžo į Šilutę. Dirbo pašte, vėliau – staliumi. Nuo 1945 su žmona Marija Jurkūnaite-Macnoriene prižiūrėjo Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią. 1978 išrinktas Šilutės parapijos komiteto kasininku. 1983 VII 28 Žvyriuose Sinode išrinktas konsistorijos revizijos komisijos nariu.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 114–115.

Arūnė Arbušauskaitė

Algirdas Žemaitaitis