Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbert Meinhard Mühlpfordt

Herbertas Meinhardas Miulfortas. XX a. medikas, kraštotyrininkas, rašytojas.

Mühlpfordt (Miùlfortas) Herbert Meinhard (1893 III 31 Karaliaučiuje 1982 X 9 Lübecke), medikas, kraštotyrininkas, rašytojas. 1912 baigė Friedricho kolegiją, Karaliaučiuje. Freiburgo, Müncheno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo mediciną, literatūrą ir menų istoriją. 1937 Karaliaučiuje atidarė privatų gydytojų kabinetą. 1945 sausį–balandį dirbo pabėgėlių gydytoju Piliavoje ir Aismarių nerijoje, rūpinosi pabėgėlių pervežimu į Vismarą. Iki 1959 tęsė gydytojo darbą. Išėjęs į pensiją pradėjo rašyti, susidomėjo kraštotyra. Mühlpfordtas skelbė Rytprūsių kraštotyrinius tyrimus spaudoje, išleido 11 knygų. 1969 išrinktas į Rytprūsių ir Vakarų Prūsijos istorijos kraštotyros komisiją.

L: Schmidtke M. Königsberg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255–1945 im Bild. Husum, 1997, S. 297.