Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Henri Le Rond

XX a. pradžios Prancūzijos diplomatas.

Le Rond Henri, XX a. pradžios Prancūzijos diplomatas. Versalio taikos konferencijos Centrinio teritorinių reikalų komiteto, 1919 II 12 sudarytos Lenkijos bendrųjų reikalų komisijos, Lenkijos sienų pakomisės pirmininkas. Pakomisė rengė raportą ir apie Lenkijos ir Vokietijos sienas, Rytprūsių žemių pertvarkymą. Le Rondʼo vadovaujama pakomisė spręsdama Rytprūsių likimą nepaisė tautų apsisprendimo teisės. Mažosios Lietuvos gyventojai savo apsisprendimą jau buvo išreiškę 1918 XI 30 Tilžės aktu, kuris konstatavo jų valią susijungti su Didžiąja Lietuva. Prūsų Lietuvos tautinės tarybos Memorandumas, atkartojęs Tilžės akto nuostatą, 1919 IV 8 įteiktas Versalio taikos derybų pirmininkui Clemenceau.

Algirdas Antanas Gliožaitis