Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helmutas Ramonaitis

XX a. miškininkas, visuomenės veikėjas.

Ramonáitis Helmutas 1916 III 22Kavoliuose (Pagėgių aps.) 1985 VIII 22Vilniuje (palaidotas Kavoliuose), miškininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Kavolių pradinėje mokykloje. Baigęs mokyklą dirbo tėvų ūkyje. 1936 pradėjo mokytis spartesniojoje mokykloje prie Vytauto Didžiojo gimnazijos. 1938 įstojo į Alytaus aukštąją miškininkystės mokyklą. Dalyvavo Lietuvos visuomenės gyvenime. Įkūrė pirmąjį Klaipėdos krašte Kavolių jaunųjų ūkininkų ratelį, paragintas Lietuvos keleivio redaktoriaus J. Linkio, pradėjo bendradarbiauti spaudoje, rašė eiles ir Aro bei Arūno slapyvardžiais spausdino Lietuvos keleivyje. 1934 suorganizavo Klaipėdos krašto giedotojų draugijos Kavolių skyrių. Tais pačiais metais įsteigė ir vadovavo Draugijos Vilniui vaduoti Kavolių skyrių. Organizavo ir „Sandoros“ draugijos Aužkykių skyrių. Domėjosi astronomija, susirašinėjo su Karaliaučiaus universiteto observatorijos darbuotoju K. Fetke ir šio remiamas pasigamino teleskopą.

Aleknavičius B. Ką ošia Kavolgirė? // Klaipėda, 2001 kovo 14, kovo 21, balandžio 2.

Žaneta Jurkšytė

Iliustracija: Helmutas Ramonaitis / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio