Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helge Tanck

Helgė Tankas, XX a. tapytojas, skulptorius.

Tanck Helge (Helgė Tankas) 1904 III 26 Karaliaučiuje 1960 III 17Düsseldorfe (Vokietija), tapytojas, skulptorius. 1923–1927 studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, 1927–1928 – Paryžiuje. Gyveno Karaliaučiuje, Berlyne, po 1945 – Vakarų Vokietijoje. 3–4 dešimtmetyje lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje (paveikslas Pušys Kuršių nerijoje, 1939). Kūryboje vyravo Rytprūsių motyvai. Kūrybinis palikimas (aliejiniai paveikslai, akvarelės, piešiniai ir mažoji plastika) saugomas Deutsches Klingenmuseum Solingene.

L: Katalog Klingenmuseum Solingen. 1961; Altpreussische Biographie. 1965; Barfod J. Nidden. Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung. Fischerhude, 2005.

Kristina Jokubavičienė