Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinz Radke

XX a. istorikas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Radke Heinz 1924Karklėje (Pakalnės aps.) 1999 X 28, istorikas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Daktaras (1957). 1941–1942 studijavo Karaliaučiaus universitete, po karo – Münchene. Nuo 1946 išeivijos kultūrinių ir politinių draugijų veikėjas. Rytų ir Vakarų Prūsijos fondo Bavarijoje (vok. Ost- und Westpreußenstiftung in Bayern) vienas steigėjų ir pirmasis vadovas. Senosios Prūsijos draugijos (vok. Altpreußische Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Literatur – Senosios Prūsijos mokslo, meno ir literatūros draugija) narys. Paskelbė straipsnių apie Rytprūsių veikėjus, krašto praeitį.