Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ost- und Westpreußenstiftung in Bayern

Rytprūsių ir Vakarų Prūsijos fondas Bavarijoje.

Ost- und Westpreußenstiftung in Bayern [Rytprūsių ir Vakarų Prūsijos fondas Bavarijoje]. 1971 įkūrė krašto išeivių organizacija (vok. Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Bayern), paminėdama senus ryšius: į senąją Prūsiją kėlėsi bavarai kolonistai, Münchene ir kiti studijavo ir lankėsi žymūs Rytprūsių veikėjai, 1915 ten įsteigta Rytprūsių šalpos organizacija (vok. Münchner Ospreußenhilfe), nuo 1920 veikė pagalbos komitetas, vėliau organizacija Verein heimattreuer Ost- und Westpreußen [Rytprūsių ir Vakarų Prūsijos tėviškės mylėtojų draugija], po Antrojo pasaulinio karo Bavarijoje kūrėsi išeiviai. Fondas leidžia įvairius leidinius, organizuoja parodas, kitus renginius, sukaupė daug medžiagos apie Mažąją Lietuvą ir Rytprūsius.

Martynas Purvinas