Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinz Oppermann

Haincas Opermanas, Klaipėdos krašto vokiečių veikėjas.

Oppermann Heinz (Haincas Òpermanas) 1920 V 14 Doviluose, Klaipėdos aps.), Klaipėdos krašto vokiečių veikėjas. Baigė Klaipėdos Luizės gimnaziją. Tarnavo vokiečių kariuomenėje; 1945 Vokietijai kapituliavus ir karui pasibaigus grįžo į Klaipėdos kraštą. Svetima Kurovo pavarde apsigyveno netoli Šilutės, dirbo eiguliu. Sovietinio saugumo tarnybos susektas, nuteistas ir išvežtas į Rusijos lagerius, dirbo anglies kasyklose Vorkutoje ir kitur. Po 10 tremties metų išvyko į Vokietiją. Daug metų buvo Vokietijoje gyvenančių klaipėdiškių kraštiečių sąjungos pirmininko pavaduotojas. Surinko ir atvežė nemažai aukų Dovilų ir kitų bažnyčių atstatymui. Nuo 1989 lankydamasis Lietuvoje padėjo rengti kraštiečių seminarus (susirinkimus) 1995, 1996, 1998, kvietėsi į panašius seminarus Vokietijoje, finansiškai rėmė Klaipėdos ir Šilutės vokiečių bendrijas, S. Dacho namų statybą. Palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos ir Šilutės vadovais, Lietuvos ambasada Vokietijoje. Vedė Rut Lankisch, kilusią iš Dovilų. Duktė Sabina – teisininkė.

L: Mališauskas J. Užmiršti Jono Vanagaičio idėjas dar per anksti // Klaipėda. 1996 IX 9; Rašytojas ir gimtinė. Klaipėda, 1997; Kaukas K. Tėvų ir protėvių šviesa. Klaipėda, 1996; Kaukas K. Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997.

Magdalena Piklaps

Iliustracija: Heinzas Oppermannas

Iliustracija: Klaipėdos vokiečių bendrijos taryba su Heinzu Oppermannu, 2000 / Iš Simono Dacho namų archyvo